ความหมายของดอกมะลิวันแม่ เป็นอย่างไร


ใกล้เข้าสู่เดือนสิงหาคม เดือนแห่งวันแม่แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี โดยในทุกปีเราจะต้องเจอดอกมะลิทุกปี ซึ่งดอกมะลิเป็นตัวแทนที่สื่อความหมายของวันแม่ แต่ทั้งนี้สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าดอกมะลิคืออะไร ทำไมต้องเป็นดอกมะลิ วันนี้เราเตรียมข้อมูลส่วนนี้มาให้คุณทำความเข้าใจแล้ว ทำไมวันแม่แห่งชาติต้องเป็นดอกมะลิ ดอกมะลิ ในประเทศไทยมีหลายสายพันธุ์มาก แต่ดอกมะลิที่สื่อถึงวันแม่ จะต้องเป็นดอกมะลิซ้อน เพราะเป็นดอกประจำวันแม่แห่งชาติ โดยลักษณ์ของดอกมะลิซ้อน จะต้องมีลักษณะสีขาวของดอกที่ความหมายถึง รักที่บริสุทธิ์ และมะลิซ้อนจะออกดอกตลอดทั้งปี อีกทั้งยังมีกลิ่นหอมแรงและทนทาน และยังมีความหมายว่าความรักที่ยาวนาน ไม่เสื่อมคลาย ในขณะที่กลีบของดอกมะลิจะมีการเรียงซ้อนอัดแน่น โดยปลายกลีบห่อเข้ากลางดอกสื่อถึง อ้อมแขนของแม่ที่โอบกอดลูกน้อยเอาไว้  นี้จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเลือกดอกมะลิซ้อนกลายเป็นสัญลักษณ์แทนวันแม่ มาตั้งแต่ปี 2519 โดยคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และกำหนดให้วันที่ 12 สิงหาคมของทุปี ซึ่งจะต้องตรงกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้เป็นวันแม่แห่งชาติ และวันที่ 12 สิงหาคมนี้ ทุกคนอย่าลืมไปซื้อดอกมะลิซ้อน โดยแหล่งที่ปลูกมะลิซ้อนเยอะมากๆ อยู่ที่จังหวัดนครปฐม นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิษณุโลก ลำพูน หนองคาย และสมุทรสาคร แต่จังหวัดที่ปลูกมะลิซ้อนเยอะที่สุดคือ นครปฐม เนื่องจากพื้นที่มีเหมาะแก่การปลูก มีพื้นที่ทสำหรับทำสวนเยอะบอกเลยว่าใกล้วันแม่แล้วแนะนำให้คุณขับรถไปซื้อที่นครปฐมได้เลย  แต่ถ้าสำหรับใครที่ไม่อยากซื้อดอกมะลิวันแม่ […]